• ul. Piekarska 57,
    43-300 Bielsko-Biała
  • +48 33 814 82 17
  • Zapraszamy do pobrania naszego katalogu.

Działka przemysłowa 6,2 ha

ul. Lajkonika Bielsko-Biała

Powrót do nieruchomości

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja

Bielsko-Biała ul. Lajkonika 20


Otoczenie

W sąsiedztwie zabudowa przemysłowa,

od strony wschodu tereny mieszkaniowe.

 


Całkowita powierzchnia terenu z możliwością podziału na mniejsze działki zgodnie z wytycznymi inwestora

6,2073 ha


Zabudowania/budowle istniejące

 Brak – teren po wyburzeniach przygotowany do inwestycji


Numery działek:

 87/3, 87/5


Klasyfikacja użytku

Ba – tereny przemysłowe


Plan miejscowy:  

obowiązujący: nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 12 P-U; 8 Z - produkcja, hurtownie, centra magazynowo- dystrybucyjne, rzemiosło, usługi


Dojazd:

Drogą publiczną  od ulicy Lajkonika – planowany zjazd z ul. Strażackiej


Media

Istniejące przyłącze wody dn 100

istniejące przyłącze energetyczne

odprowadzenie wód do cieku

własna oczyszczalnia – czynna

kanalizacja sanitarna obecnie ogólnospławna na terenie - do oczyszczalni własnej

w ulicy Lajkonika wykonana nowa sieć ciepłownicza.


Forma władania

Użytkowanie wieczyste

 

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI        

Teren jest dobrze usytuowany względem głównych tras przelotowych aglomeracji śląska. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w odległości 1 km od trasy S52, 6 km od centrum miasta, 7 km od drogi ekspresowej S1 Bielsko-Warszawa, 30 km od przejścia granicznego w Cieszynie.

Ze względu na dojazd drogą ekspresową, oraz położenie terenu na obrzeżach miasta przejazd od granicy z Czechami do oferowanej działki nie zajmuje więcej niż 20 min.

Kształt terenu zbliżony jest do prostokąta o wymiarach około 180 m x 275 m. Działka przylega bezpośrednio do drogi gminnej Lajkonika, dojazd bez ograniczeń tonażowych, aczkolwiek docelowo planowany jest dodatkowy zjazd z ulicy Strażackiej, co zdecydowanie skróci trasę z drogi S52 i ułatwi komunikację dla samochodów ciężarowych.

Teren po przeprowadzonych wyburzeniach i demontażu zabudowań jak również infrastruktury po byłym „ORLENIE”. Obecnie prowadzony jest proces remediacji terenu – planowane zakończenie w II kwartale 2022 roku.

 

KONCEPCJA ZABUDOWY I WIZUALIZACJA


Koncepcja zabudowy sporządzona jest zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zawiera:

Powierzchnia opracowania              6,2073 m2

Powierzchnia zabudowy                    23 000 m2

Powierzchnia utwardzona                 13 743 m2

Powierzchnia zieleni                          16 970 m2

  • w tym w terenie 11 P-U 1 690 m2
  • Ilość miejsc parkingowych w tym: 135
    • auta osobowe 125
    • auta ciężarowe 10

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym biurem. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem 500-600-244