• ul. Piekarska 57,
    43-300 Bielsko-Biała
  • +48 33 814 82 17
  • Zapraszamy do pobrania naszego katalogu.

Działka przemysłowa wraz z budynkiem biurowym 2,2 ha

Będzin ul. Kościuszki 74

Powrót do nieruchomości

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja

Będzin Kościuszki 74 - teren świetnie skomunikowany z sąsiednimi miastami oraz głównymi arteriami komunikacyjnymi regionu


Otoczenie

W sąsiedztwie zabudowa usługowa, przemysłowa, produkcyjna, składów, magazynów oraz baz transportowych, mieszkaniowa.


Powierzchnia pozostała do sprzedaży z możliwością podziału na mniejsze działki

2,2718 ha


Zabudowania istniejąca, możliwa do wydzielenia jako odrębny przedmiot

własności

2 budynki biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 986,2


Zabudowa przeznaczona do rozbiórki

budynek socjalno-bytowy 328 m2, wiata 547 m2, konstrukcja stalowa podsuwnicowa


Obiekty budowlane

bocznica kolejowa normalnotorowa mająca połączenie z linią  kolejową relacji  Katowice – Warszawa,  budynek wagi samochodowej z wagą najazdową.


Księga wieczysta:

KA1B/00005123/6, KA1B/00014062/6


Numery działek

13, 39/3, 39/4, 39/5, 15/1


Klasyfikacja użytku

Bi, Ba – inne tereny niezabudowane, tereny           

przemysłowe


Forma władania

własność – działka 15/1 o pow. 0,29 ha

użytkowanie wieczyste -  działki 39/3, 39/4,39/5, 13 o pow.  1,97 ha


Aktualny roczny koszt

za użytkowanie wieczyste

21 677,81 zł.


Media

Woda – istniejące przyłącze dn 300

Prąd – stacja trafo własności Tauron   

Gaz -  istniejące przyłącze 110kW

CO – własna kotłownia zasilana gazem

Kanalizacja deszczowa - istniejąca do sieci kd600 wpada do rzeki tuż obok terenu pozwolenie wodnoprawne. Planowany zrzut 313 l/s

Kanalizacja sanitarna istniejące przyłącze do sieci

dn 300


Plan miejscowy:  

1 PU - tereny przemysłu oraz działalności produkcyjno-usługowej. Uchwała XLVI/855/2009


Dojazd:

Istniejący zjazd, droga gminna o szerokości 6m, brak ograniczeń tonażowych, 1 wjazd, dodatkowo bocznica kolejowa - 1 tor


Dokumenty formalne

Prawomocna decyzja pozwolenia na budowę


Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym biurem. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem 500-600-244