• ul. Piekarska 57,
    43-300 Bielsko-Biała
  • +48 33 814 82 17
  • Zapraszamy do pobrania naszego katalogu.

Salon dealerski i serwis pojazdów ciężarowych w Żor

Budowa budynku serwisu pojazdów użytkowych wraz z: parkingiem, pylonem reklamowym, 3 masztami flagowymi, ścianą przeciwpożarową, instalacjami zewnętrznymi: energii elektrycznej i oświetlenia terenu,  kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wodociągową ze zbiornikiem wody p.poż., oraz przebudową sieci elektroenergetycznej. 

Powierzchnia użytkowa 1876 m2, powierzchnia terenów utwardzonych 2300 m2

Powrót do zrealizowanych