• ul. Piekarska 57,
    43-300 Bielsko-Biała
  • +48 33 814 82 17
  • Zapraszamy do pobrania naszego katalogu.

SHILOH INDUSTRIES Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia

Kompleksowanie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej hali.

Powrót do zrealizowanych