• ul. Piekarska 57,
    43-300 Bielsko-Biała
  • +48 33 814 82 17
  • Zapraszamy do pobrania naszego katalogu.
Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027


Firma P.B. Inbud Bielsko Sp. z o.o. Sp.k. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt: „Budowa nowego zakładu produkcji konstrukcji stalowych w celu poszerzenia oferty i rynków zbytu oraz dokonania transformacji prośrodowiskowej Firmy”.

Projekt realizujemy, aby utworzyć nowy zakład umożliwiający wdrożenie do produkcji w P.B. Inbud Bielsko kompleksowej gamy elementów i konstrukcji stalowych.

W projekcie planujemy wybudować halę produkcyjną, wdrożyć rozwiązania OZE, takie jak fotowoltaika i pompy ciepła, oraz stworzyć 6 nowych miejsc pracy. Planowana zmiana organizacji firmy i utworzenie Działu Montażu, pozwoli na wdrożenie ww. rozwiązań w optymalny sposób i zmaksymalizuje wpływ na transformację regionu.

Z projektu korzystać będą zarówno nowi pracownicy, którzy wezmą udział w szkoleniach specjalistycznych jak i zespół zarządzający zaangażowany w rozwój nowego działu w firmie. Projekt przyniesie również korzyści dla lokalnej społeczności, która będzie mogła skorzystać z oferty warsztatowej, praktyk szkoleniowych czy staży zawodowych dla uczniów szkoły technicznej.

Grupa docelowa: z nowoczesnych elementów i konstrukcji stalowych, które zostaną wprowadzone na rynek będą mogli korzystać klienci firmy w Polsce i zagranicą, w szczególności firmy nabywające kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne na daną budowę oraz firmy produkujące prefabrykowane elementy betonowe.

Efektem projektu będzie rozwój firmy poprzez budowę nowego zakładu produkcji, który pozwoli na poszerzenie obecnej oferty spółki o produkcję konstrukcji stalowych, umożliwiających budowę hal o dużych rozpiętościach, elementów zimnogiętych z ekologicznej stali, dedykowanych stalowych form i akcesoriów do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych.

#FunduszeUE #Fundusze Europejskie

Wartość projektu: 17 702 835,38 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 7 218 782,79 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

INBUD Projekt Sp. z o.o. realizacje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Integracja zdalnej pracy projektantów i architektów biura architektonicznego w dobie pandemii COVID-19 poprzez wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do współtworzenia wysokojakościowych projektów architektonicznych

Główny cel projektu:

Wdrożenie komputerowych programów zintegrowanego projektowania, w zakresie możliwości jednoczesnego współtworzenia projektów architektonicznych przez wielu projektantów/architektów pracujących zdalnie oraz możliwości bezpośredniego komunikowania się pomiędzy wszystkimi członkami zespołu projektowego w toku prowadzonych prac nad projektem architektonicznym (m.in. szybsza analiza projektu, możliwość zgłaszania uwag, bezpośrednia komunikacja między członkami zespołu i możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualne błędy).

Planowane efekty:

1) Wdrożenie wyników analizy potrzeb i wymagań opracowanej przez INBUD Projekt;
2) Zakup kompletu licencji na oprogramowania:
a. do skoordynowanego tworzenia wysokojakościowych projektów architektonicznych,
b. do projektowania w 3D konstrukcji i elementów prefabrykatów oraz opracowywania dokumentacji budowlanych i koordynacji projektów architektonicznych,
c. do analizy i projektowania statycznych elementów konstrukcyjnych budynków i budowli;
3) Szkolenie pracowników INBUD Projekt w zakresie obsługi programów;
4) Zakup laptopa (1 szt.) dla 1 projektanta.

Wartość projektu: 294 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 249 900,00 PLN


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

 

P.B. INBUD BIELSKO Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Utworzenie nowego działu prefabrykacyjnego wprowadzającego nowy proces przetwarzania prętów stalowych na elementy wykorzystywane w budownictwie celem poprawy jakości świadczenia usług budowlanych, poprawy konkurencyjności Firmy i utrzymania miejsc pracy"

Okres realizacji projektu: 2020-08-01 2020-12-31

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności PB INBUD BIELSKO poprzez utworzenie nowego działu prefabrykacji specjalizującego się w wytwarzaniu elementów stalowych, w ramach którego uruchomiony zostanie nowy proces prefabrykacji elementów konstrukcyjnych zbrojeniowych wykorzystywanych na budowach realizowanych przez P.B. INBUD BIELSKO.

Realizacja projektu wymaga w szczególności:

- utrzymania dotychczasowych miejsc pracy oraz utworzenia 1 dodatkowego miejsca pracy (stanowisko: operator linii prefabrykacyjnych);

- nabycia zespołu środków trwałych (linii prefabrykacyjnych) niezbędnych do uruchomienia nowego działu prefabrykacyjnego i wdrożenia nowego procesu do działalności P.S. INBUD BIELSKO,

- utworzenia nowego działu produkcji ze specjalizacją w zakresie prefabrykacji prętów stalowych wytwarzania z nich np elementów zbrojeniowych, elementów konstrukcyjnych, etc.

Wartość projektu: 1 335 307,68 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 799 990,43 PLN

Ustawienia plików cookies
W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.

Pliki cookie niezbędne pomagają w korzystaniu z witryny, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookie.

Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji zmieniających sposób zachowania się lub wygląd witryny, takich jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

Pliki cookie statystyczne pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witrynami, zbierając i raportując informacje anonimowo.

Pliki cookie marketingowe są używane do śledzenia odwiedzających na różnych witrynach. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są relevantne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, co sprawia, że są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.