• ul. Piekarska 57,
    43-300 Bielsko-Biała
  • +48 33 814 82 17
  • Zapraszamy do pobrania naszego katalogu.
Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

INBUD Projekt Sp. z o.o. realizacje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Integracja zdalnej pracy projektantów i architektów biura architektonicznego w dobie pandemii COVID-19 poprzez wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do współtworzenia wysokojakościowych projektów architektonicznych

Główny cel projektu:

Wdrożenie komputerowych programów zintegrowanego projektowania, w zakresie możliwości jednoczesnego współtworzenia projektów architektonicznych przez wielu projektantów/architektów pracujących zdalnie oraz możliwości bezpośredniego komunikowania się pomiędzy wszystkimi członkami zespołu projektowego w toku prowadzonych prac nad projektem architektonicznym (m.in. szybsza analiza projektu, możliwość zgłaszania uwag, bezpośrednia komunikacja między członkami zespołu i możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualne błędy).

Planowane efekty:

1) Wdrożenie wyników analizy potrzeb i wymagań opracowanej przez INBUD Projekt;
2) Zakup kompletu licencji na oprogramowania:
a. do skoordynowanego tworzenia wysokojakościowych projektów architektonicznych,
b. do projektowania w 3D konstrukcji i elementów prefabrykatów oraz opracowywania dokumentacji budowlanych i koordynacji projektów architektonicznych,
c. do analizy i projektowania statycznych elementów konstrukcyjnych budynków i budowli;
3) Szkolenie pracowników INBUD Projekt w zakresie obsługi programów;
4) Zakup laptopa (1 szt.) dla 1 projektanta.

Wartość projektu: 294 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 249 900,00 PLN


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

 

P.B. INBUD BIELSKO Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Utworzenie nowego działu prefabrykacyjnego wprowadzającego nowy proces przetwarzania prętów stalowych na elementy wykorzystywane w budownictwie celem poprawy jakości świadczenia usług budowlanych, poprawy konkurencyjności Firmy i utrzymania miejsc pracy"

Okres realizacji projektu: 2020-08-01 2020-12-31

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności PB INBUD BIELSKO poprzez utworzenie nowego działu prefabrykacji specjalizującego się w wytwarzaniu elementów stalowych, w ramach którego uruchomiony zostanie nowy proces prefabrykacji elementów konstrukcyjnych zbrojeniowych wykorzystywanych na budowach realizowanych przez P.B. INBUD BIELSKO.

Realizacja projektu wymaga w szczególności:

- utrzymania dotychczasowych miejsc pracy oraz utworzenia 1 dodatkowego miejsca pracy (stanowisko: operator linii prefabrykacyjnych);

- nabycia zespołu środków trwałych (linii prefabrykacyjnych) niezbędnych do uruchomienia nowego działu prefabrykacyjnego i wdrożenia nowego procesu do działalności P.S. INBUD BIELSKO,

- utworzenia nowego działu produkcji ze specjalizacją w zakresie prefabrykacji prętów stalowych wytwarzania z nich np elementów zbrojeniowych, elementów konstrukcyjnych, etc.

Wartość projektu: 1 335 307,68 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 799 990,43 PLN