• ul. Piekarska 57,
    43-300 Bielsko-Biała
  • +48 33 814 82 17
  • Zapraszamy do pobrania naszego katalogu.

Zakład Gospodarki Odpadami S.A., Bielsko-Biała, ul. Krakowska

Remont budynku sortowni po pożarze wraz z wymianą konstrukcji przy ul. Krakowskiej 315d.

Powrót do zrealizowanych